【扮嘢PK】「跳躍F4」、「A貨F4」你Like邊個?

Wed Oct 31 2018 20:10:00 GMT+0800 (香港標準時間)

撰文︰八八通

近排熱播嘅《跳躍生命線》,自開播以來成爲咗網民熱話,收視更突破30點,喺戲内飾演年輕救護員嘅何廣沛、羅天宇、郭子豪、張彥博表現搶眼,近日佢四個戴上假髮化身「跳躍F4」拍MV,無論係造型定係特效,都同17年前嘅《流星花園》F4有九成似,好搞笑。其實好多藝人都扮過F4,好似阿Bob、張振朗、王俊棠、彭永琛都扮過,不過就係A貨F4。你鍾意邊個多啲呢?#GossipGossip#八八通#跳躍生命線#熱話#何廣沛#羅天宇#郭子豪#張彥博#兄弟情#扮嘢#跳躍F4#A貨F4#達成一派#影片

相關文章
樂壇天后陳慧琳 慳家貼地睇平衫
【45歲凍齡美魔女】港姐冠軍翁嘉穗買撻都咁索
袁詠儀蔡一智咬耳仔 張智霖乜反應?
【曾窮住劏房得伊健幫忙】黎諾懿事業彈起紅衫勁搶
【一齊變老好洋葱】丁子高為楊千嬅緊張傾生意

推介文章
樂壇天后陳慧琳 慳家貼地睇平衫
【一齊變老好洋葱】丁子高為楊千嬅緊張傾生意
【韓星性醜聞懶人包】勝利接受警方調查 鄭俊英涉偷拍面臨坐監
【宣布嫁富商男友Calvin】沈卓盈:求婚過程好感動
【最愛是誰】林子祥葉蒨文結婚23年  恩愛孖住行街
陳貝兒成功脫單? 買性感內衣冧男友?
【初戀feel】74歲秦沛同老婆糖黐豆
《e衫評》陳凱琳白襯紅新潮可愛 樂基兒肉色撞銀色高貴 郭富城黑呔白恤衫型爆
拍戲爆缸入院縫五針 周潤發:愈壓愈多血
長腿女友好吸睛 側田傾唔停似老夫老妻
【12歲喪母得繼母顧紀筠愛錫】 陳浚霆人緣好勁吹得
【都市卓越品牌大獎2018】熊仔頭想搵朱千雪做娘娘 Coffee帶囝囝「翟伯伯」攞獎
按此閱讀臉書精彩內容

熱爆e+up


載入中…
x