Stephy 麥明詩《失戀日》鬥喊 邊個演技好啲?

Wed Dec 14 2016 17:11:26 GMT+0800

撰文︰e+娛樂

Stephy同麥明詩喺新片《失戀日》飾演一對好姊妹,佢兩個喺宣傳片同樣爆喊,望落就麥明詩喊得慘啲,不過Stephy戲中仲要俾「阿媽」金燕鈴由頭寸到落腳,話佢「做嘢做得差過人,搵個男朋友又係廢柴」,一樣咁慘慘豬。唔知你覺得邊個演得好啲呢?#Stephy#麥明詩#失戀日#鬥喊#e+娛樂#娛樂#影片

相關文章
方力申傳與超蓮拍拖 鄧麗欣拍《失戀日》應景
靚仔多風流 花心男星逐個捉
專欄︱觀眾的一廂情願(林蕾)
由直變女攣? Stephy被爆有新歡
升學講座暗寸麥明詩 林作︰明星靠抽水

推介文章
當張繼聰係菩薩 Bob:抵佢溝到謝安琪
唐詩詠狠斬2年情 踢洪永城7宗罪
專屬情人 林文龍
撬林耀聲牆腳 方力申暗溝張沛樂
科技融入生活 體驗空間美學
同時溝兩港男 陳展鵬新女友雜食
楊明 把握時機
1O1O呈獻:星星美食旅客 -東京中華料理之最高
聯名買將軍澳樓 蕭正楠黃翠如同居試婚
1O1O呈獻:星星美食旅客 - 兩大貼地必吃餐廳
汪明荃 不言休
1O1O呈獻:星星美食旅客 -食日本好「西」
按此閱讀臉書精彩內容

熱爆e+up


載入中…
x