《e衫評》梁詠琪藍襯白清新 郭富城金撞黃有型

Sat Feb 23 2019 21:30:00 GMT+0800 (香港標準時間)

撰文︰八八通

紐約華人設計師Dan今期為大家評一評,明星喺農曆新年嘅衣着,城城着黃色唐裝衫襯晒金色頭,Gigi一身粉藍撞白色,新年都可以好Fresh好清新呀!#GossipGossip#八八通#e衫評#紐約華人設計師Dan#郭富城#梁詠琪#譚凱琪#汪明荃#黃心穎#娛樂#影片

相關文章
【老公曾約34D長髮女掀風波】伍詠薇練海棠繼續恩愛有咩秘訣?
【無綫捱足十三年】張頴康辛苦養家 麥雅緻錫住老公齋睇唔買
e衫評 陳曉東贏在似巨星 羅霖珠片裙可愛優雅
哈佛學霸未婚夫豪送三鑽戒 準媽媽何超盈冧爆晒戰利品
樂壇天后陳慧琳 慳家貼地睇平衫

推介文章
樂壇天后陳慧琳 慳家貼地睇平衫
【一齊變老好洋葱】丁子高為楊千嬅緊張傾生意
【韓星性醜聞懶人包】勝利接受警方調查 鄭俊英涉偷拍面臨坐監
【宣布嫁富商男友Calvin】沈卓盈:求婚過程好感動
【最愛是誰】林子祥葉蒨文結婚23年  恩愛孖住行街
陳貝兒成功脫單? 買性感內衣冧男友?
【初戀feel】74歲秦沛同老婆糖黐豆
《e衫評》陳凱琳白襯紅新潮可愛 樂基兒肉色撞銀色高貴 郭富城黑呔白恤衫型爆
拍戲爆缸入院縫五針 周潤發:愈壓愈多血
長腿女友好吸睛 側田傾唔停似老夫老妻
【12歲喪母得繼母顧紀筠愛錫】 陳浚霆人緣好勁吹得
【都市卓越品牌大獎2018】熊仔頭想搵朱千雪做娘娘 Coffee帶囝囝「翟伯伯」攞獎
按此閱讀臉書精彩內容

熱爆e+up


載入中…
x