e衫評 宣萱識襯色 譚凱琪過時兼悶

Sun Jan 28 2018 16:00:00 GMT+0800

撰文︰e+娛樂

顏色好重要,皆因襯得好,可以提升整個造型,又能帶出美好膚色;相反,只要着錯顏色,就會唔適合該場合,糟蹋本來的一身好造型。係呢幾位明星之中,你又覺得邊位襯色襯得好,邊位襯色唔多掂呢?#E週刊#e+娛樂#娛樂#時尚#影片

相關文章
「余此好味」- 伯爵茶古早味蛋糕
七月開騷喉嚨出問題 衛蘭:想醫番好佢
e衫評 Janice Man着綠色都贏高Ling
戴大黑超都咁索 林青霞濕平笑得甜
都唔係好臭啫~~ 多料台式臭臭鍋

推介文章
【男友係集團餐廳老闆】「天嬌」入屋繼續搏殺 譚凱琪唔做豬年新娘
戴口罩微服出巡濕平買餸 馬浚偉同人撐枱腳?
【一家超幸福】當年拍拖不被睇好 一條片證蔡少芬冇嫁錯張晉
應采兒着鬆身衫孖囝囝睇醫生 陳小春IG暗示有多個B?
麥玲玲2019豬年運程-肖狗桃花旺隨時閃婚 喜事重重開心年份
【名導林嶺東設靈】 周潤發拖老婆哀傷致祭
【終極結局】奸仔馬炭犧牲救大家 大帥哥沅婉、冬來愛美Happy ending
麥玲玲2019豬年運程-肖雞有利讀書考升職試 進修會遇合適對象
麥玲玲2019豬年運程 肖猴害太歲出門易有危險 財運不俗心情開朗
麥玲玲2019豬年運程-肖羊事業較順才華盡顯 有伴侶感情穩定 單身難突破
【隨時生得】陳嘉寶甜笑等的士
麥玲玲2019豬年運程-肖馬頭兩位好運升職加薪 有強勁貴人 小心關係有變化
按此閱讀臉書精彩內容

熱爆e+up


載入中…
x