e衫評 吳尊奪五星 完勝開胸秦嵐

Sat Sep 22 2018 20:30:00 GMT+0800

撰文︰八八通

「富察皇后」秦嵐近日旋風襲港,引發追星潮,性感低胸出活動嘅佢,竟然比着西裝嘅吳尊搶晒鏡?今集吳尊靠咩衫鍊贏四位女星,攞到五粒評分呢?就連時裝達人Dan都話想買佢件西裝褸,勁!#GossipGossip#八八通#e衫評#秦嵐#蔡卓妍#吳尊#吳千語#薛凱琪#時裝達人Dan#娛樂#影片

相關文章
【再爆韓國娛圈性醜聞】死前提供過百次性服務 文在寅下令徹查張子妍自殺案
阿澤拖女返歸 阿田越洋力撐 直擊二人恩愛拖手
【名人齊撐】盛捷文 x 君士坦丁「GO EAST」藝術展
【曹敏莉為仔乜都得】堂堂港姐冠軍踎低揀牙刷
【e+送你】 有機瑪卡粉+烤焗印加果30份

推介文章
【韓星性醜聞懶人包】勝利接受警方調查 鄭俊英涉偷拍面臨坐監
【宣布嫁富商男友Calvin】沈卓盈:求婚過程好感動
【最愛是誰】林子祥葉蒨文結婚23年  恩愛孖住行街
陳貝兒成功脫單? 買性感內衣冧男友?
【初戀feel】74歲秦沛同老婆糖黐豆
《e衫評》陳凱琳白襯紅新潮可愛 樂基兒肉色撞銀色高貴 郭富城黑呔白恤衫型爆
拍戲爆缸入院縫五針 周潤發:愈壓愈多血
長腿女友好吸睛 側田傾唔停似老夫老妻
【12歲喪母得繼母顧紀筠愛錫】 陳浚霆人緣好勁吹得
【都市卓越品牌大獎2018】熊仔頭想搵朱千雪做娘娘 Coffee帶囝囝「翟伯伯」攞獎
【娛圈孝子】媽咪曾遇溺入ICU 張衛健減產陪睇中醫
楊千嬅着錯Tee 鄭秀文好睇搶分 女首富甘比格格不入
按此閱讀臉書精彩內容

熱爆e+up


載入中…
x