e衫評 徐子淇高貴 關之琳好潮 鍾楚紅失色

Sat Nov 03 2018 21:30:00 GMT+0800 (香港標準時間)

撰文︰八八通

今期有四位女明星得四粒星(五星最高),紐約華人設計師Dan話今期係近來給予女星最高分嘅一期,除咗紅姑鍾楚紅得三粒星外,吳君如、周勵淇、徐子淇、關之琳都得四星,大家學嘢喇!#GossipGossip#八八通#e衫評#紐約華人設計師Dan#吳君如#周勵淇#鍾楚紅#徐子淇#關之琳#四星#娛樂#影片

相關文章
【李亞男王君馨大讚可愛】岑麗香囝囝出世即猜包剪揼
同老婆拍拖好慳家 72歲尹光企住搭叮叮
【老公曾約34D長髮女掀風波】伍詠薇練海棠繼續恩愛有咩秘訣?
【無綫捱足十三年】張頴康辛苦養家 麥雅緻錫住老公齋睇唔買
e衫評 陳曉東贏在似巨星 羅霖珠片裙可愛優雅

推介文章
同老婆拍拖好慳家 72歲尹光企住搭叮叮
樂壇天后陳慧琳 慳家貼地睇平衫
【一齊變老好洋葱】丁子高為楊千嬅緊張傾生意
【韓星性醜聞懶人包】勝利接受警方調查 鄭俊英涉偷拍面臨坐監
【宣布嫁富商男友Calvin】沈卓盈:求婚過程好感動
【最愛是誰】林子祥葉蒨文結婚23年  恩愛孖住行街
陳貝兒成功脫單? 買性感內衣冧男友?
【初戀feel】74歲秦沛同老婆糖黐豆
《e衫評》陳凱琳白襯紅新潮可愛 樂基兒肉色撞銀色高貴 郭富城黑呔白恤衫型爆
拍戲爆缸入院縫五針 周潤發:愈壓愈多血
長腿女友好吸睛 側田傾唔停似老夫老妻
【12歲喪母得繼母顧紀筠愛錫】 陳浚霆人緣好勁吹得
按此閱讀臉書精彩內容

熱爆e+up


載入中…
x