e衫評 陀B樂基兒着直身裙遮肚 撼贏謝安琪周汶錡

Sat Dec 01 2018 21:30:00 GMT+0800 (香港標準時間)

撰文︰八八通

今次《e評衫》,紐約華人設計師Dan大讚陀緊B嘅樂基兒揀衫揀得好,識得用直身裙去遮肚,相反阿嬌就着錯Oversize連身裙,陳煒更加好似回到九十年代,估唔到大肚婆可以打贏另外四位女星,勁!#GossipGossip#八八通#e評衫#樂基兒#謝安琪#周汶錡#鍾欣潼#陳煒#紐約華人設計師Dan#娛樂#影片

相關文章
【再爆韓國娛圈性醜聞】死前提供過百次性服務 文在寅下令徹查張子妍自殺案
阿澤拖女返歸 阿田越洋力撐 直擊二人恩愛拖手
【名人齊撐】盛捷文 x 君士坦丁「GO EAST」藝術展
【曹敏莉為仔乜都得】堂堂港姐冠軍踎低揀牙刷
【e+送你】 有機瑪卡粉+烤焗印加果30份

推介文章
【韓星性醜聞懶人包】勝利接受警方調查 鄭俊英涉偷拍面臨坐監
【宣布嫁富商男友Calvin】沈卓盈:求婚過程好感動
【最愛是誰】林子祥葉蒨文結婚23年  恩愛孖住行街
陳貝兒成功脫單? 買性感內衣冧男友?
【初戀feel】74歲秦沛同老婆糖黐豆
《e衫評》陳凱琳白襯紅新潮可愛 樂基兒肉色撞銀色高貴 郭富城黑呔白恤衫型爆
拍戲爆缸入院縫五針 周潤發:愈壓愈多血
長腿女友好吸睛 側田傾唔停似老夫老妻
【12歲喪母得繼母顧紀筠愛錫】 陳浚霆人緣好勁吹得
【都市卓越品牌大獎2018】熊仔頭想搵朱千雪做娘娘 Coffee帶囝囝「翟伯伯」攞獎
【娛圈孝子】媽咪曾遇溺入ICU 張衛健減產陪睇中醫
楊千嬅着錯Tee 鄭秀文好睇搶分 女首富甘比格格不入
按此閱讀臉書精彩內容

熱爆e+up


載入中…
x